1. Politika zasebnosti

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Zobozdravstveni center Javh, d.o.o. zbira od vas ob izpolnjevanju kontaktnega obrazca za naročanje in spremembo termina.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je:

Zobozdravstveni center Javh, d.o.o.

Stara cesta 21, 4220 Škofja Loka
Telefon: 04 51 80 520
e-mail: info@javh.org

Osebni podatki in namen njihove obdelave

V kolikor se želite naročiti na pregled ali spremeniti obstoječi termin pri nas, morate izpolniti obrazec za naročanje na spletni strani Zobozdravstvenega centra Javh. Z izpolnitvijo tega obrazca in potrditvijo posredujete Zobozdravstvenemu centru Javh naslednje kontaktne podatke:

  • ime in priimek,

  • datum rojstva,

  • telefonsko številko,

  • e-poštni naslov

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji obrazca potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami glede konkretnega termina obiska pri nas. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo mogli obdelali in vas kontaktirati.

Zobozdravstveni center Javh spoštuje vašo zasebnost in je zavezan, da pri zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov ravna skrbno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Zobozdravstvenega centra Javh določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na Zobozdravstveni center Javh, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Zobozdravstveni center Javh ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete v kontaktnem obrazcu obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani Zobozdravstvenega centra Javh na spletnem kontaktnem obrazcu »Obrazec za naročanje« kliknete »privolitev pogojev politike zasebnosti«.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora. Če želite vaše podatke kadarkoli pregledati ter spremeniti nam pišite na info@javh.org.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: info@javh.org. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Zobozdravstveni center Javh hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je to potrebno za medsebojno uskladitev termina. V primeru, da želite predčasno umakniti svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov za ta namen, bomo vaše podatke v sistemu Zobozdravstvenega centra Javh izbrisali in vaših podatkov več ne bomo uporabljali za ta namen.

Piškotki

Kaj so piškotki?

Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev; najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Razlogov za uporabo piškotkov je več. Uporabljajo se za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju spletnih storitev (npr. spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika , itd. S pomočjo piškotkov lahko torej ocenimo učinkovitost zasnove našega spletnega mesta. O priporočeni in dovoljeni uporabi piškotkov na spletnih straneh si lahko preberete tudi smernice informacijskega pooblaščenca za uporabo piškotkov, ki jih najdete tukaj.

Seznam piškotkov na naši spletni strani 

Ime piškotka Opis Trajanje
_ga Google Analytics 2 leti
_gat_gtag_UA Google Analytics Trajanje seje
_gid Google Analytics 1 dan
tracking_permission Funkcionalni piškotek 1 teden
tracking_permisiion_displayed Funkcionalni piškotek 1 teden

Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali mobilnega telefona. Piškotki omogočajo delovanje našega spletnega mesta in nam pomagajo razumeti, katere informacije so najkoristnejši za obiskovalce.

Priglasitev

Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem računalniku ali mobilni napravi.

Upravljanje in brisanje piškotkov

Če želite spremeniti način uporabe piškotkov v brskalniku, vključno z blokiranjem ali izbrisom, lahko to storite z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Za upravljanje piškotkov vam večina brskalnikov omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete samo določeno vrsto piškotkov ali pa vas opozori, da stran želi shraniti piškotek. Piškotke, ki jih je brskalnik shranil, lahko tudi enostavno izbrišete. Če spremenite ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom. Sledenju Google Analytics lahko onemogočite tudi na naslednji povezavi.

Navodila za urejanje piškotkov v posameznih brskalnikih:

· Google Chrome

· Internet Explorer

· Safari

· Firefox

· Opera

2. Evidence s področja zdravstvenega varstva

Na podlagi Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, ki ga je sprejel Zobozdravstveni center Javh, le-ta vodi naslednji katalog evidenc s področja zdravstvenega varstva:

  1. Katalog evidence osnovne medicinske dokumentacije,

  2. Katalog evidence o pacientih.

1. KATALOG EVIDENCE OSNOVNE MEDICINSKE DOKUMENTACIJE

Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca osnovne medicinske dokumentacije

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Izvajalec: Zobozdravstveni center Javh, d.o.o.

Matična številka: 6000177000

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o varstvu osebnih podatkov, Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Pacienti (zavarovane osebe).

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

EMŠO, številka zdravstvenega zavarovanja, ime in priimek, genogram, zakonski stan, izobrazba, poklic, naslov stalnega bivališča, naslov začasnega bivališča, telefon, diagnoza, datum stika, načrtovani stiki, številka zdravnika, terapija, napotitev, vzrok začasne dela nezmožnosti, zavarovalniški status, razlog obravnave, socialna anamneza družine, načrt zdravstvene nege.

Namen obdelave:

Za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za pacienta in plačila stroška izvedene zdravstvene storitve.

Rok hrambe osebnih podatkov:

Zdravstveni karton in popis bolezni 10 let po smrti pacienta; ostala osnovna medicinska dokumentacija 15 let.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika po Zakona o varstvu osebnih podatkov

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih

podatkov:

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice ( Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša izvajalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori, v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov ter nosilci osebnih podatkov, se izven delovnega časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

2. KATALOG EVIDENCE O PACIENTIH

Naziv zbirke osebnih podatkov:

Evidenca o pacientih.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Izvajalec: Zobozdravstveni center Javh, d.o.o.

Matična številka: 6000177000

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Zakon o pacientovih pravicah, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravniški službi, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, shranjeni v zbirki:

Pacienti (zavarovane osebe).

Vrste osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov:

Osebno ime, EMŠO, tel. številka, št. ZZZS, stalno oz. začasno prebivališče, podatki o zdravstvenem zavarovanju, podatki o osebnem zdravniku, zobozdravniku, ginekologu, pediatru, podatki o zdravstvenih storitvah, zdravstveni podatki.

Namen obdelave:

Za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev za pacienta in plačila stroška izvedene zdravstvene storitve.

Rok hrambe osebnih podatkov:

Trajno.

Omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga omejitev:

Ni omejitev pravic posameznika po Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov:

Izvajalec zdravstvene dejavnosti, zdravstveno osebje, ki sodeluje v procesu zdravljenja, ZZZS, ZPIZ, zavarovalnice ( Vzajemna, Adriatic Slovenica, Triglav), programska hiša izvajalca, na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju.

Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo, kam, komu in pravna podlaga iznosa:

Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države.

Splošen opis zavarovanja osebnih podatkov:

Dostop do podatkov je omogočen pooblaščenim osebam in je določen z internimi predpisi. Dostop do osebnih podatkov je preprečen nepooblaščenim osebam. Prostori v katerih se nahaja računalniška oprema, ki služi za obdelavo podatkov ter nosilci osebnih podatkov, se izven del. časa zaklepajo, kot tudi kadar v njih ni pooblaščenih oseb. Digitalna zbirka osebnih podatkov na računalniškem sistemu in nosilcih je zaščitena s strojno in programsko opremo, s sistemom gesel, profesionalnih kartic ter kriptografskimi metodami. Papirni in drugi nosilci osebnih podatkov so v zaklenjenih kovinskih ognjevarnih omarah. Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so podrobneje določeni v Pravilniku o zavarovanju osebnih podatkov.

Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradni evidenc ter javnih knjig:

Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami.

3. Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Zobozdravstveni center Javh. Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last Zobozdravstvenega centra Javh in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Zobozdravstveni center Javh pridržuje pravico do sprememb vsebin.

4. Pridržki

Zobozdravstveni center Javh bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Zobozdravstveni center Javh tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Zobozdravstveni center Javh ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Zobozdravstveni center Javh ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Zobozdravstveni center Javh niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

5. Obvestila, ki jih določa zakon o pacientovih pravicah (ZPacP)

V skladu s 15.a členom ZPacP je v Zobozdravstvenem centru Javh omogočeno naročanje na zobozdravstvene storitve:

Telefonsko in osebno naročanje je mogoče v ordinacijskem času.

V skladu s 15.b členom ZPacP je v Zobozdravstvenem centru Javh imenovan za pooblaščeno osebo za čakalni seznam Matej Javh, dr. dent. med.

Čakalne dobe po vrsti posegov in stopnji nujnosti:

  • nujni posegi: isti dan

  • konzervativno zdravljenje: hitro do 60 dni, redno do 250 dni

  • protetično zdravljenje: hitro do 90 dni, redno do 730 dni

Evidentirano število zavarovanih oseb: 2223

Spletna stran portala eZdravje: https://cakalnedobe.ezdrav.si/